Cablex-M d.o.o.

CABLEX-M d.o.o.

Ob Meži 11
2392 Mežica, Slovenija

 
 

Matična številka: 5804922000

Davčna številka v register: SI22261940

Registrski organ: Okrožno sodišče Slovenj Gradec

Številka vpisa v register: 10891800, 20. 10. 1993

Osnovni kapital: 1.043.232,00 EUR

Uradni zastopnik: Samo Simetinger, direktor

Imate izziv?

Zaupajte nam izziv in skupaj bomo našli rešitev za vas