Pravna obvestila

PRAVNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI IN POLITIKA ZASEBNOSTI

Splošne določbe

Dobrodošli na naši spletni strani. Upravljalec in lastnik vsebine spletne strani na naslovu www.cablex-group.com je podjetje Cablex d.o.o., Cesta Ste Marie aux Mines 9, 4290 Tržič, Slovenija. 

Z uporabo te spletne strani potrjujete, da ste prebrali pogoje uporabe, da jih razumete, se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate. Zato vam priporočamo, da vsebino v nadaljevanju skrbno preberete.

V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate z navedenimi pravnimi pogoji uporabe, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

CABLEX se zavezuje, da bo ščitil vašo zasebnost in razvijal tehnologijo, ki vam omogoča varno spletno izkušnjo.


Vsebina spletne strani

Spletna stran je bila postavljena z namenom seznanitve s splošnimi informacijami o družbah skupine CABLEX (v nadaljevanju: CABLEX), njihovih produktih in storitvah.

Informacije o družbah CABLEX, njihovih proizvodih in storitvah na spletni strani niso zavezujoče in ne predstavljajo pravno-formalne ponudbe proizvodov in storitev.

Prikaz proizvodov ali storitev na spletni strani ne pomeni, da CABLEX proizvode ali storitve dejansko prodaja in/ali trži na območju, za katerega se obiskovalec spletne strani zanima. Obiskovalec spletne strani se mora pri družbah skupine CABLEX pozanimati, ali ta proizvod na območju, ki uporabnika zanima, dejansko trži oziroma ponuja v prodajo. 

CABLEX upravlja, nadzoruje in posodablja spletno stran, ki je namenjena tudi mednarodni uporabi.

CABLEX ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletni strani v vseh državah; prav tako ne jamči, da so vsi produkti in storitve na voljo v vseh državah pod enakimi pogoji.


Omejitev odgovornosti

CABLEX bo urejal spletno stran s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovil točne informacije in ažurne podatke, kljub temu pa ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način brez predhodnega obvestila spremenimo vsebino spletne strani ter pravne pogoje uporabe spletne strani.

Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost. CABLEX ne odgovarja za uporabo spletne strani ali škodo, nastalo zaradi pomanjkljivosti ali napake vsebin na spletni strani, nedelovanja ali nedosegljivosti spletnih strani. CABLEX ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi spletne strani, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz dostopa ali uporabe informacij na spletni strani oziroma nezmožnosti dostopa/uporabe teh informacij ali zaradi kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. 

CABLEX ne odgovarja za vsebino, ki jo na spletni strani objavijo uporabniki spletne strani.


Izjava o omejitvi odgovornosti 

To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so last skupine CABLEX ter namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Odgovor na to elektronsko sporočilo bo v skladu s navodili uporabe elektronske pošte v skupini CABLEX obravnavan kot službena korespondenca in bo lahko podvržen pregledu s strani pooblaščenih oseb.


Pravice intelektualne lastnine

Vse vsebine na spletni strani so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine. Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani, so last Cablexa in se lahko uporabljajo le v osebne, nekomercialne namene, pri čemer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in drugih pravicah intelektualne lastnine. Promocijske vsebine na spletni strani so namenjene osebni uporabi in se jih brez predhodnega pisnega soglasja Cablex d.o.o. ne sme distribuirati ali uporabljati v komercialne namene.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene ikone, ki se nahajajo na spletnih straneh, so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke družb skupine CABLEX ali z njimi povezanih organizacij oziroma poslovnih partnerjev, za objavo katerih ima CABLEX dovoljenje njihovih imetnikov. Uporaba znamk, logotipa ali katerekoli licence, katerih lastniki so družbe CABLEX ali tretje osebe, brez predhodnega pisnega dovoljenja ni dovoljena. Zloraba je strogo prepovedana in kazniva.


Prepovedano je kakršnokoli prepisovanje, razmnoževanje, distribuiranje ali drugačno razširjanje vsebine, ki se nahaja na spletni strani, brez predhodnega pisnega dovoljenja Cablex d.o.o. Prošnjo za rabo vsebin s spletne strani naslovite na elektronski naslov [email protected].


Kontaktni podatki

V kolikor ste na spletni strani odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost, nam to prosim sporočite na [email protected]


Izjava o zasebnosti

Z uporabo spletnega mesta www.cablex-group.com soglašate z načini uporabe podatkov, ki so opisani v tej izjavi. 

Spletna stran zbira podatke na spletni strani z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletnega mesta ter nudenje zahtevanih storitev.

Spletna stran www.cablex-group.com lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika.

Med te podatke sodijo:

  • naslov IP,
  • vrsta brskalnika,
  • imena domen,
  • čas dostopa, 
  • naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na naši spletni strani.

Spletna stran te informacije uporablja izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletnega mesta. 


Piškotki

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran, kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku.


Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni, preden se piškotek naloži na vaš računalnik, lahko to določite v nastavitvah brskalnika. 

varstvo osebnih podatkov

CABLEX ceni vašo zasebnost in varnost, zato vaše osebne podatke obdeluje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR) in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

 

Osebni podatki se obdelujejo izključno za namene, za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

CABLEX ne bo osebnih podatkov uporabljal za nobene druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, posredoval tretjim osebam, razen če bi bil k temu zavezan na podlagi predpisov.

 

CABLEX izvaja potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

 

V skladu s področno zakonodajo vas obveščamo, da imate v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov možnost uveljavitve naslednjih pravic:

 

(i) pravica do dostopa do podatkov;

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Cablexa dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov [email protected] ali s priporočeno pošto na sedež podjetja Cablex d.o.o., Cesta Ste Marie aux Mines 9, 4290 Tržič, s pripisom GDPR.

 

(ii) pravica do popravka;

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da CABLEX brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov [email protected] ali s priporočeno pošto na sedež podjetja Cablex d.o.o., Cesta Ste Marie aux Mines 9, 4290 Tržič, s pripisom GDPR.

 

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«);

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da CABLEX brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, CABLEX pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog, zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno, oz. ima CABLEX pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov [email protected] ali s priporočeno pošto na sedež podjetja Cablex d.o.o., Cesta Ste Marie aux Mines 9, 4290 Tržič, s pripisom GDPR.

 

(iv) pravica do omejitve obdelave;

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da CABLEX omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Zahtevo za omejitev obdelave nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov [email protected] ali s priporočeno pošto na sedež podjetja Cablex d.o.o., Cesta Ste Marie aux Mines 9, 4290 Tržič, s pripisom GDPR.

 

(v) pravica do prenosljivosti podatkov;

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje CABLEX, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov [email protected] ali s priporočeno pošto na sedež podjetja Cablex d.o.o., Cesta Ste Marie aux Mines 9, 4290 Tržič, s pripisom GDPR.

 

(vi) pravica do ugovora;

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih s svojim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva CABLEX ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. CABLEX preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

(vii) pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov;

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov [email protected] ali s priporočeno pošto na sedež podjetja Cablex d.o.o., Cesta Ste Marie aux Mines 9, 4290 Tržič, s pripisom GDPR.

 

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

 

Končne določbe

Glede morebitnih vprašanj, ki niso urejena v tem dokumentu, in v primeru spora iz naslova uporabe spletne strani se uporablja pravo Republike Slovenije.

Zahtevajte izbris svojih podatkov

V kolikor želite, da iz naše spletne baze odstranimo vaše osebno podatke, lahko to storite tako, da podate zahtevo za izbris podatkov preko spodnjega obrazca.

PORTAL ZA PRIJAVO NEPRAVILNOSTI

Skupina Cablex je v okviru Kodeksa ravnanja zavezana k poslovni integriteti in etičnemu ravnanju, zato je bil vzpostavljen sistem za prijavo nepravilnosti, s katerim izpolnjujemo zahteve Direktive o zaščiti žvižgačev (EU) 2019/1937.

 

Če zaznate sum notranje prevare in kršitev Kodeksa ravnanja skupine Cablex, nas o tem obvestite preko varnega kanala za sporočanje nepravilnosti.

 

Med nepravilnosti spadajo:

  • nezakonita ravnanja, kot so kraja, nasilje ali grožnja z nasiljem, malomarno ravnanje s premoženjem družbe;
  • goljufija, pranje denarja ali poneverba sredstev;
  • ponujanje ali sprejemanje podkupnine;
  • finančne nepravilnosti;
  • neupoštevanje ali kršitev zakonskih ali drugih predpisov, ki se nanašajo na regulatorne zahteve.

Sistem za prijavo nepravilnosti je namenjen vsem deležnikom. Vsa predložena poročila ostanejo zaupna in do njih lahko dostopajo le pooblaščene osebe. Vsako prijavo bomo skrbno preučili in ustrezno ukrepali. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka, kot tudi po njegovem zaključku.

 

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI »

Imate izziv?

Zaupajte nam izziv in skupaj bomo našli rešitev za vas