Korporativna družbena odgovornost

KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST

Korporativna družbena odgovornost je ena izmed strateških usmeritev skupine CABLEX. V naše poslovanje, izdelke in storitve smo vgradili načela trajnostnega razvoja, ki upoštevajo tako ekonomsko kot socialno in okoljsko ravnovesje. 


Kot skupina družb, ki deluje na globalnem trgu, si prizadevamo zagotavljati odprto korporativno kulturo, ki temelji na integraciji in medsebojnem spoštovanju naših zaposlenih, kupcev in dobaviteljev. 


SKRB ZA NAŠE ZAPOSLENE

Za trajnostni razvoj družbe je pomembna skrb za naše zaposlene, ki so neprecenljiv vir znanja, sposobnosti in izkušenj. Le zaposleni, ki se na delovnem mestu počutijo varne in cenjene, lahko svoje delo opravljajo z zadovoljstvom in prispevajo največ. 


Naša odgovornost do zaposlenih nas zavezuje k zagotavljanju pogojev, ki omogočajo delo v varnem in urejenem okolju. Naš cilj je še naprej graditi okolje, v katerem se cenijo ustvarjalnost, kakovost dela in razvoj posameznika. Velik poudarek dajemo na rast in razvoj zaposlenih, ki igrajo ključno vlogo pri doseganju zastavljenih ciljev in rezultatov. 


posluh za druge

CABLEX je vpet tudi v lokalno okolje, v katerem deluje, zato se v skupini trudimo najti načine, kako aktivno sodelovati in prispevati k pozitivnim spremembam ter boljšemu življenjskemu standardu naših zaposlenih, lokalnih skupnosti in širše družbe. 


Vsako leto podpremo projekte, v katere verjamemo. Večino sredstev za sponzorstvo in donacije namenjamo spodbujanju neprofitnih dejavnosti v lokalnem okolju, predvsem tistih, kjer so aktivni tudi naši zaposleni, bodisi prek lastnega udejstvovanja bodisi prek aktivnosti svojih otrok. Za zaposlene in njihove družinske člane zagotavljamo tudi številne možnosti brezplačne rekreacije in udeležbe na športnih igrah in prireditvah.


Ni nam vseeno. Občutljivi smo za stiske naših zaposlenih, sodelavcev, ki jim življenje ne prizanaša. Naše družbeno poslanstvo ostaja vsa leta našega obstoja nespremenjeno – prepoznati stisko in ponuditi pomoč.


SKRB ZA OKOLJE

V Skupini smo odgovorni do okolja in ljudi, ki v njem bivajo, zato se zavzemamo za trajnostni razvoj in s tem za trajno varovanje naravnega življenjskega okolja človeka. S kontinuiranim in doslednim sistematičnim obvladovanjem in izpolnjevanjem zakonskih in drugih predpisov, ki se nanašajo na naše delovanje, se trudimo za preprečevanje in zmanjševanje morebitnih nezaželenih vplivov na okolje na najnižjo možno raven.

 

Našo usmeritev smo vgradili v vse poslovne procese, s poudarkom na tistih, kjer je vpliv na okolje največji. Vzpostavili smo sistem ravnanja z okoljem, ki je usklajen z okoljskim standardom ISO14001.

 

Vsi materiali, ki jih v CABLEXu uporabljamo v proizvodnji, ne vsebujejo človeku škodljivih snovi. Prav tako so skladni z direktivo RoHS in uredbo REACH. Materiali, namenjeni avtomobilski industriji, so v skladu s priporočili IMDS in GADSL.  

 

Več na POLITIKA VAROVANJA OKOLJA

Imate izziv?

Zaupajte nam izziv in skupaj bomo našli rešitev za vas.