Prijava nepravilnosti

  • Anonimna prijava krištev
  • Lokacija in čas
  • Podatki o kršitvi
  • Zaključek
Naša obljuba

Naša organizacija ne bo dovolila ali izvajala kakršnih koli povračilnih ukrepov proti posamezniku, ker je ta v dobri veri oddal prijavo kršitve. Nihče ne bo izpostavljen pritiskom ali grožnjam, tudi prikritim ne, zaradi prijave ali sodelovanja pri prijavi. Dobroverni prijavitelj bo s strani organizacije ustrezno zaščiten.

Obdelovanje osebnih podatkov

Organizacija je upravljavec predloženih osebnih podatkov (če so ti vneseni). Aplikacija ne shranjuje podatkov o prijavitelju, razen podatek o dogodku, da je bilo le-to izvedeno in oddano preko spletne strani. Vsebina prijavnega obrazca se v celoti pošlje samo na elektronski naslov zaupnika organizacije. Do osebnih podatkov (če so ti vneseni) in ostalih informacij lahko za namen obdelave vaše prijave dostopa, jih obdeluje in uporablja odgovorno osebje organizacije - zaupnik. Posredovani osebni podatki, ki se pošljejo samo kot elektronsko sporočilo, se hranijo in obdelujejo v skladu s pravili organizacije, dokler ima organizacija zakonit interes za obdelavo prijave (vključno z izvajanjem morebitnih preiskav) in morebitno uvedbo sankcij.

V kateri državi je prišlo do domnevne kršitve?*
*
*
*
Pred pripenjanjem datotek preverite, ali so v njih metapodatki, ki bi lahko razkrili vašo identiteto. Dovoljeni formati priponke: .jpg, .png, .pdf, .zip.

Prijavo kršitve lahko oddate anonimno, lahko pa se odločite, da organizaciji zdaj ali pozneje razkrijete svojo identiteto. Razkritje identitete prijavitelja običajno omogoča hitrejšo obdelavo prijave ter njegovo zaščito pred povračilnimi ukrepi. Za več podrobnosti o zaščiti pred povračilnimi ukrepi in zaupnosti si prosimo preberite pravila organizacije.