Zagotavljanje kakovosti

SISTEMI VODENJA ZA CELOVITO zagotavljanje kakovosti

Naši izdelki in procesi so podvrženi stalnim izboljšavam kakovosti. Načrtovanje, vodenje in zagotavljanje ustrezne kakovosti procesov, proizvodov in storitev potekajo skladno z mednarodnimi standardi in sistemskim združevanjem najboljše prakse vseh podjetij v skupini. S poznavanjem področij zagotavljanja kakovosti, ki vključujejo različne vidike kakovosti, sisteme kakovosti, kot tudi primerna orodja, tehnike in metode za dosego zahtevanih ciljev, zagotavljamo prvovrstno kakovost naših procesov, proizvodov in storitev.

 

V vseh poslovnih in proizvodnih procesih sledimo načelu PDCA z upoštevanjem možnih tveganj in s končnim ciljem nič napak.

 

Vsi zaposleni smo zavezani k izpolnjevanju zahtev in pričakovanj odjemalcev, vključno s pravočasno dobavo izdelkov in storitev, k nenehnemu razvoju podjetja ter k dvigu kakovosti naših izdelkov in storitev, s katerimi zadovoljimo pričakovanja vseh zainteresiranih strani.

ORODJA SISTEMOV VODENJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

 

  • PDCA pristop

  • SWOT-analize kot vhod v ocenjevanje tveganj in priložnosti

  • Vodenje projektov po načelih APQP,

  • Statistične metode (Pareto diagram, SPC, grafični in statistični modeli obvladovanja kakovosti)

  • FMEA analiza izdelkov in procesov

  • Analiza sposobnosti merilne opreme - MSA (Cgk, R&R)

  • 8D pristop za reševanje neskladnosti s sistemi analiz vzrokov; 5 × ZAKAJ in diagrama vzrokov in posledic

  • Interno izvajanje presoj skladno z zahtevami VDA 6.3, VDA 6.5
  • Vzorčenje po želji kupca skladno z mednarodnimi standardi PPAP in/ali VDA 2

POLITIKA KAKOVOSTI

 

POLITIKA KAKOVOSTI SKUPINE

 

CERTIFIKATI SISTEMOV VODENJA

ISO 9001
CABLEX
CABLEX - T
CABLEX - M
CABLEX - P
CABLEX - PLASTIK
CABLEX - BH
CABLEX - CN
CABLEX - HU
CABLEX - RO
CABLEX - S
TANSEL ELEKTRIK SARAY
TANSEL ELEKTRIK BOLU

 

ISO 14001

CABLEX - CN
CABLEX - T

 

IATF 16949

CABLEX - CN
CABLEX - T

CABLEX - HU

 

 

VDE

TANSEL ELEKTRIK

 

ROHS, REACH, Dodd-Frank Act

 

 

Etični kodeks ravnanja

 

TPM nagrada

Imate izziv?

Zaupajte nam izziv in skupaj bomo našli rešitev za vas